Свежемороженная говядина Оренбив, Россия

Reset filter
Title Unit weight/volume of unit weight/volume of the box kind of packing
kg ~ 3,3 kg ~ 20 kg vacuum box
kg ~ 6,0 kg ~ 24 kg vacuum box
kg ~ 3,0 kg ~ 20 kg vacuum box
kg ~ 2,8 kg ~ 14 kg vacuum box
kg ~ 2,5 kg ~ 20 kg vacuum box
kg ~ 2,0 kg ~ 18 kg vacuum box
kg ~ 3,3 kg ~ 20 kg vacuum box
kg ~ 5,0 kg ~ 16 kg vacuum box
kg ~ 1,5 kg ~ 15 kg vacuum box
kg ~ 1,3 kg ~ 22 kg vacuum box
kg ~ 1,2 kg ~ 17 kg vacuum box
kg ~ 1,1 kg ~ 20 kg vacuum box
kg ~ 1,9 kg ~ 19 kg vacuum box
kg ~ 1,6 kg ~ 21 kg vacuum box
kg ~ 1,3 kg ~ 18 kg vacuum box
kg ~ 1,3 kg ~ 18 kg vacuum box
kg ~ 1,0 kg ~ 17 kg polyethylene
kg ~ 1,3 kg ~ 24 kg vacuum box
kg ~ 1,5 kg ~ 15 kg vacuum box
kg ~ 5,0 kg ~ 25 kg vacuum box